Turizam

Grude su bogate i prirodnim ljepotama – od brojnih jama i pedina karakterističnih za ovaj kameni, kraški krajolik pa do suprotnosti navedenom – brojnih izvora i vodenih resursa (jezero Krenica, rijeka Tihaljina – Trebižat). Na jugu kod naselja Peć Mlini izvire rijeka Tihaljina, koja nizvodno mijenja ime, a kao Trebižat ulijeva se u Neretvu.

Na sjeverozapadnom dijelu Kongore nalazi se prirodna rijetkost ovog područja – jezero Krenica. Ima stalnu vezu sa podzemnim vodama i nikad ne presušuje. Širina jezera je oko 300 m, a dubina 47 m. Postoje brojne legenda vezana za to jezero koja se uvijek slušaju sa istim zanimanjem. Iznad izvora rijeke Tihaljine na 260 m nadmorske visine nalazi se Ravlića pećina. Arheološkim iskapanjima pronađeni su ostaci naselja koje potječe iz vremena neolitika tj. mlađeg kamenog doba.

U čast jednog od najvećih hrvatskih pjesnika Antuna Branka i Stanislava Šimića iz Drinovaca, u Grudama je pokrenuta kulturna manifestacija pod nazivom Šimićevi susreti, prvi put održana 1964. u Drinovcima. Postala je tradicionalna kulturna manifestacija, održava se u svibnju svake godine i privlači brojne javne i kulturne djelatnike.

Od pjevanja na grudskom području (Donja Bekija) najprofiliraniji i trenutno najaktualniji vokalni žanr je ganga, bećarac, putničko pjevanje, brojke, džotaviceisvistilovi pjevanja najčešće se izvode u desetercu i svitina čini pjevanja svrstavaju se pod jedan naziv – “bekijsko pivanje“. Navedeni način i pjevanja i sviranja ne mogu se notno zapisati, pa su zbog svog načina izvođenja i arhaičnosti daleko poznatiu cijelom svijetu. Ganga kao način pjevanja Zagore i dijela Dalmacije i Hercegovine stavljena je na listu ugrožene svjetske baštine, zaštićena kao nematerijalna baština od UNESCA.

S obzirom na veličinu općine Grude i njen turistički potencijal trenutačni smještajni kapaciteti zadovoljavaju potrebe. Općina Gruda ima jedan hotel „Otok“ čiji su kapaciteti 62 ležaja smještena u 23 sobe. Ostatak smještajnih kapaciteta nalazi se na Seoskom turizmu “Marića Gaj” koji raspolaže s 24 ležaja, motel “Dorin” i motel “Kod Barića”.

Gastro ponuda na području općine Grude čine jela karateristična za ovo područje Hercegovine, a to su: pura, hercegovački pršut, raštika, jela ispod poznate hercegovačke peke ili sača, poznata hercegovačka loza spravljana na tradicionalni način, koji su dio specifične ponude ovog dijela Hercegovine.

thumb Penjaliste pec mlini