Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti

Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
Šefica službe (pomoćnica načelnika) – Draženka Prlić, dipl. iur.
Tel. (039) 660 905

Odsjek za opću upravu i branitelje iz Domovinskog rata

Stručni suradnik za pitanja branitelja – Julijana Ćorluka, Marija Čepo,

Stručni suradnik za građanska stanja – matičar – Josipa Rupčić

Stručni suradnik za informiranje, vođenje i administriranje šalter sale i komunikacije – ,

Viši referent za poslove matičnih ureda – Mario Spajić, Ante Miloš, Mira Jasak, Vinko Roso,

Viši referent za poslove ovjeravanja rukopisa, prijepisa i potpisa – Javorka Iličić,

Viši referent za poslove arhive – Tomislav Ević,

Referent-vozač motornog vozila – Nikica Mikulić,

Pomoćni radnik za poslove održavanja čistoće – Zora Miloš, Anka Žulj,

Pomoćni radnik za održavanje objekata i nabavu – Zdravko Blekić.

 

Odsjek za društvene djelatnosti

Šef odsjeka – Srećko Mikulić,

Viši samostalni referent za informacijski sustav – Dalibor Zorić.