Školstvo

Općina Grude ima jednu srednju i tri osnovne škole u kojima se učenici školuju za razna zanimanja. Velik broj učenika školuje se u susjednom Imotskom.
Srednja škola Grude (podaci iz 2012.) broji 586 učenika, koji se školuju za sljedeća zanimanja: opća gimnazija, gradjevinski tehničar, kuhari, ekonomist i farmaceutski tehničar.
U srednjoj školi Imotski, se školuje oko 270 učenika s područja općine Grude koja se školuju za iduća zanimanja: gimnazija, ekonomska, tehnička i obrtnička.
Osnovne škole na području općine Grude imaju sljedeći broj učenika:
1. Sovići – 348
2. Grude – 987
3. Drinovci – 390. 

Srednja škola Antuna Branka Šimića u Grudama otpočela je s radom školske 1964./65. godine kao gimnazija. Dakle, prije četrdeset godina upisani su prvi srednjoškolci, odnosno tri odjela prvog razreda sa 109 učenika. Kao i svaka novootvorena ustanova u maloj i nerazvijenoj sredini, kakve su bile Grude šezdesetih godina, prolazila je kroz porođajne muke – prije svega prostorne i kadrovske. Novosagrađeni gimnazijski prostor (6 učionica, dvije ostave za učila, zbornica i ravnateljstvo), oslanjao se na postojeću zgradu Osnovne škole s kojom čini jedinstvenu arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu, bio je dostatan samo prvih nekoliko godina. Kadrovske poteškoće bile su još veće. Od deset članova Nastavničkog vijeća četvoro ih je bilo u svojstvu vanjskih suradnika (dolazili su iz Imotskog), a dvoje ih je imalo status nastavnika.

Popis članova prvog nastavničkog vijeća:
1. Srećko Vlašić, prof. francuskog i latinskog jezika – ravnatelj
2. Marija Vlašić, prof. francuskog i latinskog jezika
3. Dragica Maršić, prof. matematike i fizike
4. Zdravko Pavičić, prof. biologije
5. Marko Runac, prof. kemije
6. Zdenka Mastilica, prof. zemljopisa
7. Nada Šurković, prof. povijesti i povijesti umjetnosti
8. Vladimir Brnadić, nastavnik OTO
9. Eduard Prlić, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
10. Borislav Marić, prof. hrvatskog jezika i književnosti
Tajnik škole je bio Ferdo Vlašić, a Anka Leko čistačica.

Kao ustanova od posebnog društvenog interesa s općeobrazovnim programom bila je onda, pa i danas, najisplativija investicija. Bile su to godine kada je djece u grudskoj i hercegovačkoj obitelji bilo mnogo, a odjeće i hrane malo. Iz novijih pa i tih vremena čuo se vapaj roditelja: “Otvarajte škole djeca nas mole!”

Do reforme srednjeg usmjerenog obrazovanja i odgoja (školska 1980./81.) grudska gimnazija je bila mala ali afirmirana škola koju je u njenoj šesnaestogodišnjoj povijesti završilo 932 učenika. Neki od njih su danas afirmirani poslovni ljudi, pjesnici, profesori, liječnici, političari…

Školske 1980./81. godine kreće reforma srednjeg usmjerenog obrazovanja i odgoja. Po prvi puta ne upisuju se učenici u gimnaziju. One su praktički ugašene u malim općinskim središtima i postale privilegija velikih urbanih sredina. Te godine u četiri struke (ekonomsku, poljoprivrednu, strojarsku i prevodilačku) i osam zanimanja (ekonomski tehničari, knjigovođe na sustavu obrade, voćari, povrtlari, strojarski tehničari, bravari, tokari i suradnici prevoditelja) upisano je u prvi razred 292 učenika.

Opet kadrovske i prostorne poteškoće a da se o praktičnoj nastavi i nastavnoj tehnologiji i ne govori. Kako više nema gimnazije škola mijenja ime u “Centar usmjerenog obrazovanja i odgoja” u Grudama. Ekspanzija struka i zanimanja, odnosno učenika se nastavlja i školske 1982./83. godine. U šest struka i 11 zanimanja Centar ima 21 odjel i 826 učenika. Srećom Osnovna škola je preselila u novoizgrađenu zgradu i Centru je pripalo 12 učionica i niz prostorija neophodnog i korisnog prostora. Iste školske godine na inicijativu tadašnjih općinskih političkih organizacija Centar mijenja ime u Srednjoškolski centar “Ferdo Palac”. Naredna školska godina (1983./84.) je vrhunac po broju odjela i učenika u četrdesetogodišnjem radu škole. Te godine Centar je imao 24 odjela s 833 učenika.

Uvođenjem matematičko-fizičko-računarske struke školske 1987./88. godine čini prekretnicu u povijesti škole. Naime, ova zahtjevna struka pred školu i njenog osnivača, odnosno Skupštinu općine Grude nametnula je gotovo nerješive poteškoće. Republička prosvjetno-pedagoška inspekcija posjetila je Školu i utvrdila činjenično stanje, odnosno stupanj opremljenosti Škole potrebnim učilima. Rješenje Republičke inspekcije je glasilo: Ukoliko želite matematičko-fizičko-računalnu struku morate imati kabinet informatike, fizike, kemije, biologije i stranih jezika. Izazov je bio velik, a mogućnosti male. Zahvaljujući razumijevanju osnivača i tadašnjih gospodarskih subjekata (SOKO, RMKA, GRUTEKS, BEKIJA) u ljeto iste školske godine Centar je bio veliko gradilište. Uspjeli smo zadovoljiti postavljene kriterije visokih pedagoških normativa. Tadašnja ministrica prosvjete Bosne i Hercegovine Vesna Selimović spominjala je Grude kao pozitivan primjer.

Školske 1989./90. godine Centar ponovno, po treći put, mijenja ime. Ovog puta je to ime istaknutog hrvatskog pjesnika, našeg sunarodnjaka, Antuna Branka Šimića. S ponosom ističemo 1999./2000. godinu. Zahvaljujući pomoći Zapadnohercegovačke županije, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa te Skupštine općine Grude, izvršena je kompletna rekonstrukcija školske zgrade. Vrijednost investicije je cca 3.000.000 KM.

Danas, sa velebnom školskom zgradom i svojim radom, odnosno programskim sadržajima nastoje se opravdati velika ulaganja u budućnost mjesta. Trenutno Srednja škola Antuna Branka Šimića ima četiri struke (opća gimnazija, ekonomsko-trgovačka, grafička i strojarska).