Povjerenstva, odbori i upravna vijeća

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove VRILO Grude:

1.            Mladen Ćorluka, predsjednik,

2.            Daniela Perić, član,

3.            Ivana Barišić, član,

4.            Stjepan Vlašić, član,

5.            Ante Galić, član,

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Datum imenovanja 21. travnja 2017. godine

—————————————————————————————————————————————————–

Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude:

1.            Franka Zorić, predsjednik,

2.            Marija Iličić, član,

3.            Dijana Primorac, član.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Datum imenovanja 21. travnja 2017. godine  

——————————————————————————————————————————————–    

Nadzorni odbor J.P. KOMUNALNO d.o.o. Grude:

1. Alen Kondža, predsjednik,

2. Josip Tomić, član,

3. Frano Glavaš, član.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Datum imenovanja 21. travnja 2017. godine

—————————————————————————————————————————————————–

Općinsko izborno povjerenstvo Grude

           1. Ante Kolobarić, predsjednik,

           2. Draženka Prlić, član,

           3. Jozo Tica, član.

Mandat Općinskog izbornog povjerenstva traje 7 godina, datum imenovanja 21. travnja 2017. godine.

——————————————————————————————————————————————–

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude:

1.   Miro Pejić, iz reda osnivača

2.   Jozo Tica, iz reda osnivača

3.   Zoran Vlašić, iz reda roditelja

4.   Jadranka Žulj, iz reda djelatnika

5.   ……………………., iz reda djelatnika

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Datum imenovanja 22. rujna 2014. godine

——————————————————————————————————————————————–

Povjerenstvo za popis dobara kulturno-povijesne baštine općine Grude:

1.   Petar Majić, predsjednik

2.   Vlado Bogut, član

3.   fra Vinko Mikulić, član

4.   Damir Mikulić, član

5.   Tatjana Zorić, član

Datum imenovanja 27. ožujka 2013. godine

——————————————————————————————————————————————–

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora na području općine Grude:

1.   Antonela Slišković, dipl. inž. geod, predsjednik

2.   Veselko Spajić, dipl. inž. građ., član

3.   Damir Palac, dipl. inž. građ.., član

4.   Jozo Leko, dipl. inž. građ., član

5.   Slavo Šimunović, dipl. inž. str.

Datum imenovanja 22. prosinca 2009. godine

——————————————————————————————————————————————–

Općinsko izborno povjerenstvo Grude:

1.   Ante Kolobarić, predsjednik

2.   Mladenko Barić, član

3.   Dražana Braćić, član

Općinsko izborno povjerenstvo imenuje se na mandatno razdoblje od 7 (sedam) godina. Datum imenovanja 4. ožujka 2010. godine

——————————————————————————————————————————————–

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevnog zemljišta:

1.   Nedjeljka Alerić, predsjednica

2.   Mladenko Barić, član

3.   Antonela Slišković, član

Datum imenovanja 14. svibnja 2009. godine

——————————————————————————————————————————————–

Savjet za izradu Prostornog plana općine Grude:

1.   Dobroslav Galić, predsjednik

2.   Tatjana Zorić, zamjenik predsjednika,

3.   Veselko Spajić, član

4.   Nedjeljka Alerić, član

5.   Antonela Slišković, član

6.   Damir Leko, član

7.   Ivan Šimić, član

8.   Jerko Boban, član

9.   Josip Pezer, član

10.   Živko Mikulić, član

11.   Damjan Sabljić, član

12.   Josip Šimić, član

13.   Rajko Ćutuk, član

14.   Zdenko Spajić, član

15.   Ivan Boban, član

16.   Mladen Leko, član

17.   Vjekoslav Šimunović, član

18.   Petar Majić, član

19.   Željko Šimunović, član

20.   Srećko Mikulić, član

21.   Dr Vinka Đevenica, član

22.   Tihomir Glavaš, član

23.   Fra Vinko Mikulić, član

24.   Ivan Leko, član

25.   Nikica Tomas, član

26.   Frano Glavaš, član

27.   Ante Grubišić, član

28.   Vlado Bogut, član

29.   Stipe Vranješ, član

30.   Petar Ćorluka, član

31.   Pavo Boban, član

Datum imenovanja 30. travnja 2013. godine

——————————————————————————————————————————————–

Povjerenstvo za istraživanje i popis grobišta iz II. Svjetskog rata i poraća na području općine Grude:

1.   Vinko Čuljak – predsjednik

2.   Fra Miljenko Stojić, član

3.   Fra Vinko Mikulić, član

4.   Dr. sc. Željko Galić, član

5.   Srećko Mikulić, Općinska služba za društvene djelatnosti – član

6.   Vedran Sosa, Općinska služba za katastar – član

7.   Vlado Bogut, član

8.   Mate Vrdoljak, vijećnik Općinskog vijeća – član

9.   Željko Šimunović, – član

Datum imenovanja 17. prosinca 2013. godine

——————————————————————————————————————————————–

Član Školskog odbora Osnovne glazbene škole Grude ispred općine Grude:

1.   Ornela Leko, član

Datum imenovanja 5. veljače 2014. godine

——————————————————————————————————————————————–

Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima i stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

1.   Mile Pejić, predsjednik

2.   Srećko Mikulić, član

3.   Jelena Primorac, član

Datum imenovanja 27. ožujka 2013. godine

——————————————————————————————————————————————–

Odbor za dodjelu javnih priznanja općine Grude:

1.   Ljubo Grizelj, predsjednik

2.   Nives Tomas, tajnica, vijećnica

3.   Draţenko Vranješ, član

4.   Fra Ivan Marić, član

5.   Ivan Šimić, član

6.   Marinko Sosa, član

7.   Miro Palac, član

8.   Jozo Marić, član

9.   Ivan Bušić, član

10.   Dinko Pezer, član

11.   Vlado Rašić, član

Datum imenovanja 17. srpnja 2013. godine

——————————————————————————————————————————————–

Školski odbora Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci:

1.   Nives Tomas, član – predstavnica Vlade ŽZH

2.   Boro Milas, član – predstavnik roditeljskog vijeća

3.   Nikolina Tomas, član – predstavnica učiteljskog vijeća

4.   Nikica Tomas, predsjednik – predstavnik resornog ministarstva

Peti član Školskog odbora Ivana Primorac birana od učiteljskog vijeća je na osobni zahtjev razriješena te dužnosti, te će učiteljsko vijeće izabrati novog člana.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 25. listopada 2012. godine

——————————————————————————————————————————————–

Školski odbor Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići:

1.   Dario Šimić, član – predstavnik Vlade ŽZH

2.   Mario Bušić, član – predstavnik resornog ministarstva

3.   Suzana Pešorda, predsjednica – predstavnica učiteljskog vijeća

4.   Lidija Grubišić, član – predstavnica učiteljskog vijeća

5.   Mario Prlić, član – predstavnik roditeljskog vijeća

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 25. listopada 2012. godine

——————————————————————————————————————————————–

Školski odbor Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude:

1.   Vesna Boban, predsjednica – predstavnik Vlade ŽZH

2.   Danijela Perić, član – predstavnik resornog ministarstva

3.   Mario Grbavac, prof., član – predstavnik nastavničkog vijeća

4.   Vedran Vlašić, prof., član – predstavnik nastavničkog vijeća

5.   Lidija Bandić, član – predstavnica roditeljskog vijeća

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 25. listopada 2012. godine

——————————————————————————————————————————————–

Školski odbor Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude:

1.   Marko Vukoja, predsjednik – predstavnik Vlade ŽZH

2.   Monika Buhač Glavaš, član – predstavnica roditeljskog vijeća

3.   Gordan Prlić, član – predstavnik učiteljskog vijeća

4.   Jasna Spajić, član – predstavnica učiteljskog vijeća

5.   Miro Palac, član – predstavnik resornog ministarstva

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 25. listopada 2012. godine

——————————————————————————————————————————————–

Školski odbor Osnovne glazbene škole Grude:

1.   Ivana Pinjuh, član – predstavnik uposlenika

2.   Ivana Pekas, član – predstavnik uposlenika

3.   Ornela Leko, član – predstavnik osnivača

4.   Stjepan Nikić, član – predstavnik roditelja

5.   Monika Leko, član – predstavnik Vlade ŽZH

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 17. 01. 2014. (r.b. 1. i 2.), 05. 02. 2014. (3.), 04. 06. 2012. (4.) i 14. 11. 2013. (5.)

——————————————————————————————————————————————–