Poljoprivredna proizvodnja

Dosadašnji razvojni tijekovi, dostignuta tehnološka razina i buduće razvojne mogućnosti predstavljaju razvojni okvir na duži rok. Osnovni razvojni cilj sadržan je u bitnom poboljšanju prehrambenog bilansa, što predstavlja jedan od važnih elemenata standarda stanovništva i jačanja ekonomske snage malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Povećanje dohotka malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kroz prvi stupanj prerade, izravnu prodaju na svom gospodarstvu kroz razne vidove ruralnog turizma ili organizirani otkup poljoprivrednih proizvoda kod već postojećih gospodarskih subjekata na području općine i županije, te usmjeravanje transfera radne snage iz poljoprivrede u druge djelatnosti, također predstavljaju značajnu komponentu dugoročnih ciljeva razvoja poljoprivrede.

Općina Grude ima trenutno registrirano 271 poljoprivrednih gospodarstava, od toga 263 kao fizičke osobe (OPG) i 8 pravnih osoba.

Održiva poljoprivreda je cilj razvoja poljoprivrede, odnosno razvoja poljoprivredno prehrambenog sustava općine Grude, akceptirajući da ranije navedene ciljeve treba ukomponirati u slijedeća tri segmenta:

I. Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja

II. Organska poljoprivreda

III. Proizvodnja bilja za biomasu

 

Struktura obradivih površina na području općine Grude

Oranice i vrtovi

5064 ha

Voćnjaci

7 ha

Vinogradi

115ha

Livade

464ha

Pašnjaci

5575ha

Šumsko zemljište

10355 ha

Neplodna zemljišta

495 ha

Ukupna površina

22075 ha

 

Na području općine Grude se posljednih godina ponovo budi proizvodnja duhana, kultura čiji počeci proizvodnje sežu još od Austro-ugarske monarhije. Ova poljoprivredna kultura desetljećima je othranjivala ovaj kraj, jer je prkosila sivom hercegovačkom kršu, nedostatku vode u ljetnim mjesecima, škrtoj zemlji i užeglom ljetnom suncu.