Općinsko vijeće

 

Predsjednik Općinskog vijeća – Franka Leko, HDZ BiH

e-mail: opcinsko.vijece@grude.info

Tajnik – Miljenko Pezer, dipl.iur

 

Popis vijećnika:

Općinsko vijeće je na konstituirajućoj sjednici 23. prosinca 2020. godine, verificiralo mandate 25 vijećnika izabranih na općinskim izborima održanim 15. studenog 2020. godine:
 1. Tomas Nives, dopredsjednica HDZ BiH
 2. Perić Daniela, HDZ BiH
 3. Zucić Anđelka, HDZ BiH
 4. Pandžić Jure, HDZ BiH
 5. Vrdoljak Mate. HDZ BiH
 6. Pandžić Frano, HDZ BiH
 7. Vlašić Zoran, HDZ BiH
 8. Palac Miro, dopredsjednik HDZ BiH
 9. Prlić Ivana, HDZ BiH
 10. Marijanović Danijela, HDZ BiH
 11. Boban Marko, HDZ BiH
 12. Palac Ivica, HDZ BiH
 13. Žulj Ivan, HDZ BiH
 14. Paradžik Tomislav, HDZ BiH
 15. Brzica Mladen, HDZ BiH
 16. Čepo Marija, HDZ BiH
 17. Bandić Tomislav, HRS
 18. Pandžić Ivan, HRS
 19. Pandžić Nedjelko, HRS
 20. Tomić Ivan , HSP A. Starčević
 21. Tomas Julija, HSP A.Starčević
 22. Iličić Dragan, SDP BiH
 23. Rašić Vlado, SDP BiH
 24. Lukenda Ivan, HSS
Kolegij  Vijeća
 1. Franka Leko, predsjednica Općinskog vijeća Grude,
 2. Nives Tomas, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Grude,
 3. Miro Palac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ BiH,
 4. Ivan Tomić, predsjednik Kluba vijećnika HSP BiH/HSS,
 5. Tomislav Bandić, predsjednik Kluba vijećnika HRS,
 6. Miljenko Pezer, tajnik Općinskog vijeća Grude.

 

Odbor za izbor, imenovanja i mandatno – imunitetna pitanja 
 1. Miro Palac, HDZ BiH, predsjednik,
 2. Ivica Palac, HDZ BiH, član,
 3. Mate Vrdoljak, HDZ BiH, član,
 4. Ivana Prlić, HDZ BiH, član,
 5. Ivan Lukenda, HSS, član.
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun
 1. Nives Tomas, HDZ BiH, predsjednica,
 2. Zoran Vlašić, HDZ BiH, član,
 3. Danijela Marijanović, HDZ BiH, član,
 4. Daniela Perić, HDZ BiH, član,
 5. Tomislav Paradžik, HDZ BiH, član,
 6. Mario Pezer, iz reda građana, član,
 7. Dragan Iličić, SDP BiH.
Odbor za statutarna pitanja, poslovnik i propise
Odbor za društvene djelatnosti
 Odbor za pitanja mladih
Odbor za ravnopravnost spolova
Odbor za etička pitanja