Obnovljivi izvori energije

toming drinovci

Dva osnovna obnovljiva izvora energije Bosni i Hercegovini su energija vode za proizvodnju električne energije i biomasa za proizvodnju toplotne energije. Hidropotencijal se iskorištava uglavnom u velikim hidroelektranama od strane tri bosanskohercegovačke elektroprivrede dok korištenje biomase podrazumijeva tradicionalno iskorištavanje drveta kao čvrstog goriva u domaćinstvima i lokalnim kotlovnicamo bez ikakve kontrole i granica.
Energetski potencijali malih hidroelektrana BiH iznosi 1004,63MW snage i 3.520GWh električne energije godišnje što predstavlja 12,64% ukupnog hidropotencijala BiH. Od toga je iskorišteno svega 1,59 snage, odnosno 2,44% električne energije u 8 izgrađenih od već izučenih 200 malih hidroelektrane.
BiH ima zavidne potencijale biomase čemu ide u prilog i činjenica da je oko 50% teritorije BiH je pokriveno šumama pri čemu ne treba zanemariti i biomasu nastalu u poljoprivredi. Prema studiji koju je za Innotech HT GmbH, Berlin sproveo GTZ (Deutsche Gesselschaft für Tehnische Zusammenarbeit), neiskorišteni su potencijali rezidualnog drveta i drvnog otpada za 2003. godinu iznosli približno oko 1 milion m3/a što bi moglo osigurati toplotnu energiju za 130000 domaćinstava ili 300000 građana. Teoretski potencijal solarne energije u BiH iznosi oko 74.65PWh što je 1.250 puta veća količina energije od ukupno potrebne primarne energije Federacije BiH u 2000. godini. Može se reći da BiH predstavlja jednu od povoljnijih lokacija u Evropi kada je radijacija sunčeve energije u pitanju. Prema dostupnim podacim sunce godišnje preda, na 1m2 horizontalne plohe, na sjeveru BiH oko 1.240 kWh energije, a na jugu zemlje oko 1.600 kWh energije.

Ovo je veoma značajno za područje općine Grude koja ima izrazito visok broj sunčanih dana u godini i predstavlja jedno od izrazito povoljnih područje za solarne panele. To je je i prepoznao i FERK te poduzeću Toming d.o.o. iz Drinovaca dodjelio dozvolu za postavljanje solarnih panela na lokalitetu Krenica koje je i počelo s radom sredinom 2012. godine.

Tehničke karakteristike proizvodnog objekta “Krenica 1” su:
Instalirana snaga (DC): 148,68 kWp
Instalirana snaga (AC): 173,60 kW
Predviđena godišnja proizvodnja el.energije cca: 291,547 MWh