Kontakti

Naziv: Općina Grude
Adresa: Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude
Tel.: +387 39 660 901
Fax.: +387 39 660 930
ID Broj: 4272083040003
Radno vrijeme: 07:00-15:00 h (pon-pet)
Pauza: 10:00-10:30 h

 

Ured Načelnika

Ljubo Grizelj
Načelnik općine
nacelnik@grude.info 
Telefon: 039/660-901

Jasna Bušić
Tajnica Ureda načelnika
jasna.busic@grude.info
Telefon: 039/660-901
Fax.: 039/660-930

Josip Tomić
Šef Ureda Općinskog načelnika
josip.tomic@grude.info
Telefon: 039/660-911

 

Općinsko vijeće

Franka Leko
Predsjednica općinskog vijeća
opcinsko.vijece@grude.info
Telefon: 039/660-932

Miljenko Pezer
Tajnik općinskog vijeća
mpezer@grude.ba
Telefon: 039/660-927

Željka Penava
Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
zeljka.penava@grude.info
Telefon: 039/660-927

Služba za opću upravu, branitelje i društvene djelatnosti

 Draženka Prlić
Šefica službe
drazenka.prlic@grude.info
Telefon: 039/660-905

Tomislav Ević
Informativni pult
tomislav.evic@grude.info
Telefon: 039/660-900

Julijana Ćorluka
Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata
julijana.corluka@grude.info
Telefon: 039/660-925

Marija Čepo
Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata
marija.cepo@grude.info
Telefon: 039/660-925

Srećko Mikulić
Šef odsjeka za društvene djelatnosti
srecko.mikulic@grude.info
Telefon: 039/660-908

Mario Spajić
Matični ured Grude
mario.spajic@grude.info
Telefon: 039/660-928

Vinko Roso
Matični ured Drinovci
Telefon: 039/672-488
Matični ured Tihaljina (uredovni dan- srijeda)
Telefon: 039/673-100
vinko.roso@grude.info

Mira Jasak
Matični ured Sovići
Telefon: 039/670-236
mira.jasak@grude.info

Ante Miloš
Matični ured Donji Mamići i Ružići
ante.milos@grude.info
Telefon: 039/675-024

Dalibor Zorić
IT Administrator
dalibor.zoric@grude.info
Telefon: 039/660-922

Tomislav Ević
Arhiva
tomislav.evic@grude.info
Telefon: 039/660-926

Služba za gospodarstvo, financije, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu

Mile Pejić
Šef službe
mile.pejic@grude.info
Telefon: 039/660-903

Ante Bušić
Šef odsjeka za financije i upravljanje imovinom
ante.busic@grude.info
Telefon: 039/660-913

       Zdenko Spajić
Šef odsjeka za razvoj
       zdenko.spajic@grude.info
Telefon: 039/660-936

       Milena Alpeza
Odsjek za financije
       milena.alpeza@grude.info
Telefon: 039/660-918

Danijel Boban
Odsjek za poljoprivredu
danijel.boban@grude.info
Telefon: 039/660-934

Kata Grubišić
Sanitarno-komunalna inspektorica
kata.grubisic@grude.info
Telefon: 039/660-921

Ljiljana Lukenda
Odsjek za gospodarstvo
ljlukenda@grude.ba
Telefon: 039/660-924

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

Mladenko Barić
Šef službe
mladenkob@grude.info
Telefon: 039/660-915

Antonela Slišković
Šefica odsjeka za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar
antonela.sliskovic@grude.info
Telefon: 039/660-923

Tatjana Zorić
Šefica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
tatjana.zoric@grude.info
Telefon: 039/660-929

 

Općinski pravobranitelj

Zoran Mikulić
pravobranitelj@grude.info
Telefon: 039/663-018

Socijalna skrb

Veselko Pezer
Ravnatelj Centra za socijalni rad
veselko.pezer@grude.info
Telefon: 039/660-318

Gruntovnica

Ivan Barić
Telefon: 039/660-938