Javna poduzeća i ustanove

JAVNA PODUZEĆA
J.P. Komunalno
Ravnatelj Vjekoslav Filipović
Telefon: 039 662 142

JAVNE USTANOVE
J.U. Centar za socijalni rad
Ravnatelj Veselko Pezer
Telefon: 039 660 318

J.U. Dječji vrtić

Ravnateljica v.d. Iva Leko
Telefon: 039 661 710

J.U. Narodna knjižnica

Ravnateljica Snježana Barić
Telefon: 039 661 713

J.U. Crveni križ

Ravnateljica Vinka Đevenica
Telefon: 039 662 181

J.U. Dom zdravlja Grude

Ravnateljica Zdravka Erkapić
Telefon: 039 661 991

J.U. Vrilo

Ravnateljica Jelena Primorac
Telefon: 039 661 777

J.U. “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude

Ravnateljica Suzana Pešorda

Telefon: 039 661 566


DOBROVOLJNA DRUŠTVA
Dobrovoljno vatrogasno društvo Grude
Predsjednik Svemirko Mikulić
Telefon: 063 328 500

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorica
Predsjednik Darko Paradžik
Telefon: 039 670 323

UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Predsjednik Zdravko Marić
Telefon: 039 661 835

HVIDRA
Predsjednik Slavko Mikulić
Telefon: 039 662 760

Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja
Predsjednik Vlado Alerić
Telefon: 039 661 836

Udruga branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a
Predsjednica Jadranka Spajić
Telefon: 039 662 028

OSNOVNE I SREDNJA ŠKOLA
Osnovna škola Ruđera Boškovića Grude
Ravnateljica Lucija Mikulić
Telefon 039 662 329

Osnovna škola fra Stipana Vrljića Sovići

Ravnatelj Marko Boban

Telefon 039 662 062

Osnovna škola A.B. i S. Šimića Drinovci
Ravnateljica Anita Kolak
Telefon 039 672 520

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ravnatelj Mladen Leko
Telefon 039 662 230

Osnovna glazbena škola Grude

Ravnateljica Katarina Katura

Telefon 039 662 230