Naslovnica Vijesti Sjednice općinskog vijeća

Sjednice općinskog vijeća

Općinsko vijeće Grude održalo je 7. sjednicu 17. rujna 2021. godine. Sjednici  je bilo nazočno 24 vijećnika. Prije početka rada sjednice nazočni su upoznati da je predsjednica Vijeća sklopila brak i uzela prezime Leko. Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda točkama: Rasprava o programima zapošljavanja mladih u...
Sedmu sjednicu Općinskog vijeća Grude možete pratiti uživo u 11:00 sati na YouTube kanalu Općine Grude. https://www.youtube.com/channel/UCnq03uHT_6G9gmoq9NX4Xog/featured  
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Broj: 01-05-1050/21 Grude, 24. lipnja 2021. godine   Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za srijedu 30. lipnja 2021. godine s...
Općinsko vijeće Grude održalo je 5. sjednicu 29. travnja 2021. godine. Sjednici je bilo nazočno 23 vijećnika. U dnevnom redu od 22 točke dostavljenih u materijalima za sjednicu, dodato je 6 novih točaka: 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za odgoj i obrazovanje  djece...
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Broj: 01-05-734/21 Grude, 23. travnja 2021. godine   Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 29. travnja 2021. godine s...
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Broj: 01-05-473/21 Grude, 12. ožujka 2021. godine   Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  srijedu 17. ožujka   2021. godine s...
Općinsko vijeće Grude održalo je 3. sjednicu 10. veljače 2021. godine. Dnevni red od 17 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu,  dopunjen je sa 3 nove točke: 18. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići, 19. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u...
Općinsko vijeće Grude održalo je 2. sjednicu 29. prosinca 2020. godine. Većinom glasova usvojen je dnevni red od 7 točaka. Većinom glasova odbijen je prijedlog Ivana Pandžića, HRS, za video-snimanjem sjednica. Izvod iz Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Vijećnička pitanja postavljali su: Ivan Lukenda,...
Općinsko vijeće Grude održalo je konstituirajuću sjednicu novog saziva 23. prosinca 2020. godine. Jednoglasno je usvojen dnevni red od 7 točaka. Nakon podnošenja izvješća o rezultatima Lokalnih izbora 2020. godinu za općinu Grude verificirani su mandati novoizabranih vijećnika. Nakon verifikacije novoizabrani vijećnici su položili prisegu. Nakon glasovanja, uz jedan suzdržan glas,...
Općinsko vijeće Grude održalo je 30. sjednicu 12. listopada 2020. godine. Jednoglasno je usvojen dnevni red od 12 točaka. Sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Izvod iz Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Nakon glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude...