Naslovnica Natječaji Javne nabave

Javne nabave

Sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) obaveza ugovornih tijela je da u roku 60 od dana donošenja proračuna donesu plan nabave za sve nabave čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članku 14. stavak 1. Zakona i isti objave na svojim internetskim stranicama.
Sukladno navedenim zakonski odredbama općina Grude je na temelju stvarnih potreba i planiranih sredstava u Proračunu općine Grude formira Plan nabave koji sadrži: redni broj nabave, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani početak postupka javne nabave, konto proračuna na kojem su osigurana sredstva za predmetnu javnu nabavu, te planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.
Plan javne nabave podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova ili usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskim stranicama.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA GRUDE

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2022. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2022. GODINU I

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2022 GODINU II

PLAN NABAVE ZA JAVNU USTANOVU “VRILO” ZA 2022. GODINU

IZMJENA PLANA JAVNE NABAVKE JAVNE USTANOVE “VRILO” ZA 2022. GODINU

U listi ispod možete vidjeti koji su postupci u tijeku.

Odluka o dodjeli ugovora nabava geodetskog instrumenta Odluka o dodjeli ugovora sanacija udarnih rupa Odluka o dodjeli ugovora uređenje općinskog središta Odluka o dodjeli ugovora za nabavu betonskih stupova za javnu rasvjetu Odluka o dodjeli ugovora nabava automobila Odluka o dodjeli ugovora rupe za rasvjetne stupove Odluka o dodjeli ugovora...
Skip to content