Naslovnica Vijesti Natječaji

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos namještenika

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-34-362 /23 Grude, 10. ožujka 2023. godine Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima („Narodne...

Odluke o dodjeli ugovora / Odluke o poništenju postupka

ODLUKA O DODJELI UGOVORA BETON 2023. ODLUKA O DODJELU UGOVORA USLUGE IZRADE PROJEKTA FEKALNOG KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA 2023. ODLUKE O DODJELI UGOVORA ZA RADOVE IZGRADNJE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA...

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-2494/22 Grude, 14. studenog 2022. godine Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i...

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa

Rezultate javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa iz proračuna Općine Grude za 2022. godinu možete preuzeti na...

J A V N I P O Z I V za raspodjelu sredstava...

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Odluke o izvršenju proračuna općine Grude („Službeni glasnik...

J A V N I P O Z I V za raspodjelu...

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Odluke o izvršenju proračuna općine Grude („Službeni glasnik...

Javni poziv za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA   OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK   Broj: 02-34-74/22 Grude, 21. siječnja 2022. godine   Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj:...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Općinskog pravobranitelja, u Općinskom pravobraniteljstvu općine Grude

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-23-1692/21 Grude, 8. studenog 2021. godine Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji...

JAVNI POZIV za dodjelu studentskih potpora

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-14-1701/21 Grude, 8. listopada 2021. godine   Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni...

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ putem...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-23-1447/21 Grude, 30. rujna 2021. godine   Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i...