Naslovnica Vijesti Natječaji

Natječaji

Nabava uredskog materijala

Obavjest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora

Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Grude

Obavijest o nabavi Odluka o poništenje Zaključak o ispravci odluke Izvještaj o okončanom postupku

Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-631/21 Grude, 31. ožujka 2021. godine   Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i...

Javni poziva za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-34-486/21 Grude, 15. ožujka 2021. godine Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj:...

Nabava radova za provedbu mjera iz detaljnog energetskog pregleda zgrade općine Grude

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora LOT 1 - LOT 5 Izvještaj o provedenom postupku

Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora i Upravnih vijeća...

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12, 17/20), Odluke...

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-243/21 Grude, 12. veljače 2021. godine   Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i...

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora LOT 1-LOT 4 Izvještaj o provedenom postupku