Naslovnica Vijesti

Vijesti

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12, 17/20), Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, br. 5/14) i Odluke o raspisivanju...
Službeni glasnik Općine Grude br. 1/21 od 10. veljače 2021. godine možete preuzeti ovdje.
Općinsko vijeće Grude održalo je 3. sjednicu 10. veljače 2021. godine. Dnevni red od 17 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu,  dopunjen je sa 3 nove točke: 18. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići, 19. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-243/21 Grude, 12. veljače 2021. godine   Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka ...
Treću sjednicu Općinskog vijeća Grude, koja će se održati 10. veljače 2021. godine s početkom u 11:00 sati, možete pratiti uživo na YouTube kanalu Općine Grude. Link: https://www.youtube.com/channel/UCnq03uHT_6G9gmoq9NX4Xog  
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Broj: 01-05-195/21 Grude, 4. veljače 2021. godine   Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 10. veljače 2021. godine s...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA DJEČJI VRTIĆ GRUDE -Upravno vijeće-   Broj: 02/21 Grude, 15.01.2021. godine   Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke: broj: 7/98), članka 3.,7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH, broj:21/12)  i...
Službeni glasnik općine Grude br. 06/20 od 29. prosinca 2020. godine možete preuzeti ovdje.