Naslovnica Školstvo

Školstvo

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-14-1701/21 Grude, 8. listopada 2021. godine   Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) raspisuje:  J A V N I   P O Z I V za dodjelu studentskih potpora I. Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim...