Naslovnica Javni poziv

Javni poziv

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj:1/08, 2/13 i 3/15) i Proračuna općine Grude („Službene glasnik općine Grude“ broj: 6/23) Općinski načelnik objavljuje: J A V N I P O Z I V Za raspodjelu financijskih sredstava dječjim vrtićima na području općine Grude kao potporu roditeljima djece...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-23-251/24 Grude, 9. veljače 2023. godine Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ),...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove Broj: 05/1-23-111/24 Grude, 24. siječnja 2024. Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11), Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Grude, objavljuje: JAVNU RASPRAVU...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 03/2-38-1778 Grude, 08. prosinca 2023. godine Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) raspisuje:  J A V N I P O Z I V za dodjelu studentskih potpora I. Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim izvrsnim...
Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRUDE Grude, 12. Rujna 2023.godine P O Z I V Političkim subjektima za sudjelovanje u ždrijebanju za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima i određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima. Općinsko izborno povjerenstvo Grude, poziva sve političke subjekte , predstavnike političkih stranaka,...
Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Proračuna općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 6/22) Općinski načelnik objavljuje: J A V N I  P O Z I V za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture iz proračuna općine Grude...
Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Proračuna općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 6/22) Općinski načelnik objavljuje: J A V N I  P O Z I V za raspodjele sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta iz proračuna Općine Grude...