Naslovnica Javni poziv

Javni poziv

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-14-1701/21 Grude, 8. listopada 2021. godine   Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) raspisuje:  J A V N I   P O Z I V za dodjelu studentskih potpora I. Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-1075/21 Grude, 30. lipnja 2021. godine   Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka ...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-34-486/21 Grude, 15. ožujka 2021. godine Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski  načelnik objavljuje J A V N I   P O Z I V za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Županija Zapadnohercegovačka Općina Grude OPĆINSKI NAČELNIK Datum: 30.09.2020. godine   Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ općina Grude u suradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), poljoprivrednicima s područja ove općine upućuje:   J A V N I   P O...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK Broj: 02-14-1024/20 Grude, 3. lipnja 2020. godine Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka ...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA   OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK   Broj: 02-23-1110-1/20 Grude,  1. lipnja 2020. godine   Na temelju članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski načelnik objavljuje   J A V N I   O G L A S za prodaju motornog vozila putem licitacije   I. PREDMET PRODAJE  Marka...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-34-309/20 Grude, 24. veljače 2020. godine Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski  načelnik objavljuje J A V N I   P O Z I V za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-34-310/20 Grude, 24. veljače 2020. godine Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski  načelnik objavljuje: J A V N I   P O Z I V za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status...
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA GRUDE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-38-1872/19 Grude, 29. studenog 2019. godine Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) raspisujem: J A V N I   P O Z I V za dodjelu studentskih potpora I. Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim...
Općina Grude temeljem odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta („Službene novine FBiH“,  broj: 29/19) i zahtjeva J.P. Ceste FBiH d.o.o. poziva sve posjednike i vlasnike privatnih parcela na trasi Sjeverne obilaznice Gruda kao i ostale zainteresirane na prezentaciju i javnu...