61. Šimićevi susreti 2024. – Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika

61. Šimićevi susreti 2024.

 

Organizacijski odbor 61. Šimićevih susreta 2024.

i Matica hrvatska Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ Organizacijski odbor 61. Šimićevih susreta 2024. i Matica hrvatska Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika u kategorijama:

  1. osnovnih škola
  2. srednjih škola
  3. sveučilišta

Svoje pjesničke radove (pjesme – pisane u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) mladi pjesnici trebaju dostaviti najkasnije do 15. travnja 2024. godine na adresu:

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340  Grude

Bosna i Hercegovina

s naznakom „za Natječaj 60. Šimićevih susreta 2023.“

ili elektroničkom poštom na:

simicevisusreti@grude.info

Uz to svi trebaju dostaviti i svoj kontakt broj telefona ili mobitela!

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima u prigodi dodjele nagrada.

Rezultate natječaja objavit ćemo na službenoj stranici Šimićevih susreta www.maticahrvatska-grude.org i www.grude.info uoči svečane Akademije.

 

Grude,25. ožujka 2024.

Organizacijski odbor Šimićevih susreta