Općinsko vijeće Grude održalo je 21. sjednicu 19. prosinca 2023. godine. Sjednici je bio nazočan 21 vijećnik.

Dnevni red od 17 točaka dostavljen u materijalima dopunjen je sa dvije nove točke:

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Grude“ Grude i Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Nakon glasovanja, većinom glasova usvojen je dopunjeni dnevni red od 19 točaka.

Izvod iz Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je većinom glasova, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Ivan Pandžić, HRS, Vlado Rašić, SDP BiH i Filip Leko, HRS.
Proračun općine Grude za 2024. godinu usvojen je sa 18 glasova “za”, 2 glasa “protiv” i jednim suzdržanim glasom.

Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2024. godinu usvojena je sa 17 glasova “za”, 1 glas “protiv” i jednim suzdržanim glasom.

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad dužnosnika Općinskog vijeće i Odluka o izmjeni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog vijeća Grude usvojene su većinom glasova.

Nakon glasovanja, Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2024. godinu je usvojen sa 19 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom.

Odluka o raspodjeli sredstava komunalne naknade za 2024. godinu i Plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti za 2024. godinu su jednoglasno usvojeni.

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ su jednoglasno usvojene.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojene Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina I. i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Grude-grad.

Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići, izravnom pogodbom Upravi civilne zaštite ŽZH jednoglasno je usvojena.

Upravno vijeće Javne ustanove”Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude jednoglasno je razrješeno zbog isteka mandata.

Nakon glasovanja sa 17 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom u Upravno vijeće Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude imenovani su: Ivan Šimić, predsjednik, Ružica Marić i Ante Bušić, članovi.

Program rada Općinskog vijeća Grude za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Predloženim Zaključkom data je prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Grude“ Grude kojom se osniva Podružnica Drinovci.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH.