OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Podrška EU Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Zaključno s 19.11.2023. godine, jedinice lokalne samouprave završile su postupak zaprimanja i unošenja prijava po osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Nakon navedenog postupka proveden je postupak provjere kvalificiranih domaćinstava koji je obuhvaćao analiziranje podataka unesenih u elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka, te njihovu usporedbu s podacima iz službenih evidencija nadležnih institucija kako bi se utvrdila kvalificiranost domaćinstva za dodjelu sredstava prema općim i posebnim kriterijima utvrđenim Javnim pozivom.

Slijedom navedenog, kreirana je privremena lista kvalificiranih domaćinstava kojoj će zainteresirani građani, preko matičnog broja potencijalnog korisnika, moći pristupiti i provjeriti status svoje prijave.

Provjeru je moguće izvršiti na: https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/

Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava mogu podnijeti pisani prigovor Općini Grude, kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom.

U slučaju podnošenja takvih prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera.

Na osnovu ispravno podnesenih prigovora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će izvršiti dodatnu provjeru kroz službene evidencije nadležnih institucija, te kreirati listu predmetnih zahtjeva koja će sadržavati informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera.

Imajući u vidu navedeno, ovim putem Vas obavještavamo da će se provjera statusa podnesenih prijava, kao i podnošenje eventualnih prigovora moći izvršiti u periodu od 06. do 12.12.2023. godine.

Obrazac za prigovor se nalazi u Šalter sali Općine Grude, isti se može preuzeti i na linku ispod.

Energetska pomoć – Obrazac za prigovor