Službeni glasnik Općine Grude broj: 05/23 od 27. listopada 2023. godine možete preuzeti ovdje.