Općinsko vijeće Grude održalo je 20. sjednicu 27. listopada 2023. godine. Sjednici  je bilo nazočno 23 vijećnika.

Nakon glasovanja, većinom glasova usvojen je Dnevni red od 12 točaka dostavljenih u materijalima.

Izvod iz Zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je većinom glasova, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Ivan Žulj, HDZ BiH, Nives Tomas, HDZ BiH, Marko Boban, HDZ BiH, Vlado Rašić, SDP BiH i Nedjeljko Pandžić, Nezavisni vijećnik.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2023. godine usvojeno je s 21 glasom “za”, jednim suzdržanim i jednim glasom “protiv”.

Odluka o usvajanju Nacrta detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa “BOBOŠKA”, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude i Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Ivan Pavao II.“ Grude, su jednoglasno usvojeni.

Nakon glasovanja, s 21 glasom “za” i 2 suzdržana glasa,  usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina.

Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Gospodarskog društva SUNČANI VRT d.o.o. Grude usvojeno je s 22 glasa “za” i jednim suzdržanim glasom.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Grude-grad i Zaključak o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom.

Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Damira i Jerke Macana sinova Ivana iz Donjih Mamića i Zaključak o zamjeni nekretnine u vlasništvu općine Grude, jednoglasno su usvojeni.