Prema izrađenom Regulacijskom planu “Centar Grude“ te utvrđenom programu rada i dinamici radova, Općina Grude će nastaviti radove na nekoliko lokacija u općinskom središtu:

  • izgradnja parkinga i dijela nove ulice uz novoizgrađeni športski centar,
  • uređenje partera s prednje strane zgrade općine Grude prema ulici fra Gabre Grubišića,
  • uklanjanje zgrade stare policijske stanice prema urađenom Elaboratu o rušenju i pribavljenim dozvolama,
  • asfaltiranje dijela ulice Antuna Branka Šimića, te završetak radova na pristupnom putu prema naselju Otok.

Za vrijeme trajanja radova po potrebi će se prilagoditi regulacija prometa.
Molimo građane za strpljenje i razumijevanje s ciljem što bržeg završetka radova.