Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRUDE
Grude, 12. Rujna 2023.godine

P O Z I V

Političkim subjektima za sudjelovanje u ždrijebanju za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima i određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima.

Općinsko izborno povjerenstvo Grude, poziva sve političke subjekte , predstavnike političkih stranaka, nezavisnih kandidata, koalicija, liste nezavisnihh kandidata koji su ovjereni za sudjelovanje na Izborima za Vijeća Mjesnih zajednica za 2023. godinu, da sudjeluju u ždrijebanju za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima i određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima.

Javna dodjela redoslijeda na glasačkim listićima i dodijela pozicija u biračkim odborima obavit će se u petak 15. rujna 2023.godine u 14 sati u dvorani općine Grude (Vjećnica).
Nakon izvršene dodjele pozicija u biračkim odborima , politički subjekti dostavit će , najkasnije u roku od 5 (pet) dana, Općinskom izbornom povjerenstvu imena kandidata za članove biračkog odbora, u kojim im je izvršena dodjela, vodeći računa da predloženi kandidat bude upisan u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za to biračko mjesto i da je fizički sposoban za obavljanje poslova u biračkom odboru.

Politički subjekti obvezni su, prigodom dostavljanja prijedloga za članove biračkih odbora , Općinskom izbornom povjerenstvu dostaviti obrazce SG-1 – izjava predloženog člana biračkog odbora , osobno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečetom i potpisom ovlaštene osobe političkog subjekta.

Predsjednik OIP-a,
Ante Kolobarić

 

Poziv političkim subjektima