BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRUDE

Grude, 16. kolovoza 2023. godine

 

P O Z I V

 

Općinsko izborno povjerenstvo Grude, povodom raspisanih izbora za članove Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude, a koji će se održati u nedjelju 8. listopada 2023. godine, u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, poziva političke subjekte da podnesu prijavu za sudjelovanje na izborima.

Potrebni Obrasci nalaze se u prilogu Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeće Mjesnih zajednica Općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude broj 3/14), a koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Grude.

Krajnji rok za podnošenje prijava je najkasnije 45 dana prije izbora za političke stranke, nezavisnog kandidata i udruge, a za listu nezavisnih kandidata i koalicija najkasnije 30 dana prije dana izbora. Prijave se podnose osobno tijekom radnog dana do 14:00 sati, radi ovjere kod OIP-a Grude. Prijave podnesene nakon navedenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a.

 

 

Predsjednik OIP-a

Ante Kolobarić

 

NAPUTAK o rokovima i redosljedu aktivnosti održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Grude

POZIV


Neovlašteno korištenje, kopiranje i dijeljenje sadržaja portala bez dozvole autora nije dopušteno!