BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Zemljišnoknjižni ured
Broj: 063-0- Su-23-000 201
Ljubuški, 31. 05. 2023. godine

Na temelju člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03, 54/04 i 61/22), Općinski sud u Ljubuškom

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE SP_TIHALJINA

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Tihaljina I po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom – odjeljenje u Grudama u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Ljubuškom, „Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku BiH” i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH.

Uz podnesak je nužno dostaviti dokaze na kojima temeljite svoje pravo na nekretninama.

Osobe koje polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu navedeni rok na osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose jer se prijavom osigurava sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama, dobivanjem rješenja o upisu i provođenjem upisa tog prava u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koja će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekt registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom – odjeljenje Grude (zgrada općine u Grudama), na adresi fra Gabre Grubišića br. 4 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

 

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED-odjeljenje Grude
(zgrada općine u Grudama)
fra Gabre Grubišića br. 4
88340 Grude

Predsjednica suda

Ankica Čuljak

NAJAVA- USPOSTAVA I ZAMJENA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE SP_TIHALJINA