Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-497/23

Grude, 24. ožujka 2023. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za   srijedu 29. ožujka  2023. godine s početkom u  11,00 sati:

 

 • Izvješće o ovjerenom mandatu u Općinskom vijeću Grude,

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine za 2022. godinu (završni račun),
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća radu Općinskog načelnika u 2022. godini,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt “Priključnog dalekovoda 2×110 kv za FNE Petnjik”,
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2022. godini,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HRK “Grude” Grude u 2022. godini,
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2022. godini,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu KK “Grude” Grude u 2022. godini
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HNK “Grude” Grude u 2022. godini,
 11. Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2022. godini
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu u Boćarskog kluba “Grude” Grude u 2022. godini,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu u Boćarskog kluba Sv. Stipan Gorica-Sovići u 2022. godini,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Udruge branitelja Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2022. godini,
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2022. godini,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude u 2022. godini,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HVIDR-e Grude u 2022. godini,
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2022. godini
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2022. godini,
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2022. godini
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2022. godini,
 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Glazbene škole “Grude” Grude u 2022. godini,
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Crvenog križa Grude u 2022. godini,
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prikupljanje memorijalno-dokumentacijske građe HVO-a Grude.

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

 

Predsjednica

 

Franka Leko, v.r.