Prema podacima Matičnih ureda općine Grude u 2022. godini u matičnu knjigu rođenih upisano je 168 djece, dok je u matičnu knjigu umrlih upisano 237 osoba.

Od ukupno 168 osoba upisnih u matičnu knjigu rođenih 27 osoba je rođeno u inozemstvu, a čiji roditelji imaju prebivalište na području općine Grude.

U matičnu knjigu umrlih, od 237 upisanih osoba, 16 osoba je s područja druge općine ili grada i 14 osoba u Domu za starije i nemoćne „Vita“ koji su preminuli u općini Grude.

U 2022. godini u matičnu knjigu vjenčanih upisano je 68 brakova.