Općinsko vijeće Grude održalo je 15. sjednicu 15. prosinca 2022. godine. Sjednici je bio
nazočan 21 vijećnik.
Prije usvajanja dnevnog reda Draženka Prlić, pomoćnica Načelnika, je zatražila da se 7.
točka skine s dnevnog reda.
Nije usvojen prijedlog HRS-a Grude za dopunu dnevnog reda točkom: Izmjena Poslovnika
Općinskog vijeća na način da se člankom 68. omogući da vijećnik može govoriti tri puta u
točki dnevnog reda.
Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za” i 2 glasa “protiv” usvojen je dnevni red od 9 točaka.
Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je jednoglasno, bez
primjedbi.
Vijećnička pitanja su postavljali: Ivan Pandžić, HRS, Nedjeljko Pandžić, HRS, Vlado Rašić,
SDP BiH i Ivan Tomić, HSP BiH.
Proračun općine Grude za 2023. godinu usvojen je sa 17 glasova “za”, 2 glasa “protiv” i
jednim suzdržanim glasom.
Većinom glasova usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2023. godinu.
Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju pribavljanja bankovnog
jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH.
Program rada Općinskog vijeća Grude za 2023. godinu je usvojen sa 17 glasova”za” i 3
suzdržana glasa.
Nakon glasovanja, sa 18 glasova “za” i 2 suzdržana glasa usvojen je Zaključak o odobravanju zamjene nekretnine u vlasništvu općine Grude.
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije
u K.o. Donji Mamići je usvojen jednoglasno.
Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju člana Kolegija Općinskog
vijeća Grude.