Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obaviještavamo Vas da će se u periodu od 1. prosinca do 15. prosinca 2022. godine, na teritoriju općine Grude provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području naše općine.

GIF-om 2022. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Molimo Vas za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.