Stručno izvješće o arheološkim istraživanjima na nalazištima: Pećina na Zaskoku (Peć Mlini) i gomila-1 (Petnjik) Drinovci, Općina Grude možete preuzeti ovdje.