Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Grude, 16.rujna 2022. godine

 

POLITIČKIM SUBJEKTIMA REGISTRIRANIM ZA OPĆE IZBORE 2022.god.
KANDIDATIMA ZA BIRAČKE ODBORE

 

Predmet: Poziv na edukaciju za članove biračkih odbora

Temeljem Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora, Općinsko izborno povjerenstvo
obavještava da će se obuka za članove biračkih odbora, kao i njihove zamjenike održati prema sljedećem planu i rasporedu:

Ponedjeljak – 19.rujna 2022. godine za predsjednike biračkih odbora i njihove
zamjenike,
a za članove biračkih odbora i njihove zamjenike

– Utorak – 20.09.2022. g. za biračka mjesta 149A001 (Tihaljina I), 149A002 (Drinovci
I) ,149A003 (Drinovci II), 149A004 (D.Brdo) i 149A005 Gorica, 149A006 (Sovići I),
149A007 (Sovići II),

– Srijeda – 21.09.2022.g. za biračka mjesta 149A008 (Vrućice), 149A009 (Grude I),
149A010 (Grude II), , 149A011 (P.Vlaka) , 149A012 (Ledinac),149A013 (Ružići I), i
149A014 (Borajna).

– Četvrtak – 22.09.2022.g. za biračka mjesta broj) 149A015 (Dragićina) 149A016
(Tihaljina II) , 149A017 (Sovići III), 149A018 (Grude III) , 149A019 (Ružići II) , 149A501 kao i za članove i zamjenike MOT-1 MOT-2.

Istovremeno po završetku edukacije obavit će se i pismeno testiranje kandidata za članove
biračkih odbora.
Mjesto održavanja edukacije i testiranja je kinodvorana Grude s početkom u 18 sati.

Napomena: Sudjelovanje na obuci je obvezno, a oni kandidati koji ne sudjeluju na obuci ili
koji ne budu uspješni na testiranju bit će razriješeni dužnosti.

Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Ante Kolobarć