Danas je u prostorijama Općine Grude održan radni sastanak s direktorom JP Autoceste F BiH d.o.o. gospodinom Elmedinom Voloderom.
Uz direktora Volodera i njegove suradnike sastanku je nazočio i predsjednik Nadzornog odbora JP Autoceste F BiH d.o.o. Dobroslav Galić.
Tema sastanka odnosila se na pripremu realizacije projekta brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica s Republiklm Hrvatskom dionica Polog – granica Republika Hrvatske u dužini od 40,5 km.