Na temelju članka 82. stavak 1. i stavak 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti (uključujući i autoprijevoznike) da je na snagu stupio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21), kojim je u članku 82. stavak (1) Zakona, propisano: „Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Zakon je stupio na snagu 30.09.2021. godine, što znači da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 29.09.2022. godine.

S tim u vezi, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, (koji su obrte/srodne djelatnosti registrirali do 30.09.2021. godine) obavezni su da kod Službe za gospodarstvo, financije, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu općine Grude, najkasnije do 29.09.2022. godine, podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja s novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Obrtnicima i osobama koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, sukladno članku 37. stavak 1. točka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta/srodne djelatnosti (s navedenim potrebnim prilozima uz zahtjev) bit će javno objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči općine Grude, a iste možete preuzeti i na pisarnici općine Grude.

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 039/660-924 kao i neposredno u Općini – Služba za gospodarstvo.

Datum: 06.09.2022.

Načelnik općine Grude
Ljubo Grizelj

Preuzmi: ZAHTJEV ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA OBRTA/SRODNE DJELATNOSTI