Općinsko vijeće Grude održalo je 13. sjednicu 19. srpnja 2022. godine. Sjednici  je bilo nazočno 22 vijećnika.

Nije usvojen prijedlog HRS-a Grude za dopunu dnevnog reda točkom: Izmjena članka 92. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  za uvođenje video snimanja sjednica i postavljanje na Youtube kanal. Nije usvojen prijedlog Vlade Rašića, SDP BiH, za dopunu dnevnog reda točkom: Dostavljanje DVD snimki sjednica Općinskog vijeća uz materijale za sjednicu.

Sa 18 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom usvojen je predloženi dnevni red od 12 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Vlado Rašić, SDP BiH, Jure Pandžić, HDZ BiH, Marko Boban HDZ BiH, Frano Pandžić, HDZ BiH,  Ivan Žulj, HDZ BiH, Zoran Vlašić, HDZ BiH i Nives Tomas, HDZ BiH.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o proglašenju prijateljstva između općine Grude i grada Beli Manastir.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2022. godinu.

Većinom glasova usvojene su: Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude, Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina,

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići je usvojen sa 19 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom.

Zaključak  o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude je jednoglasno usvojen.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Nacrt izjave o etažiranju Poslovne zgrade „Duhanske Grude“.

Većinom glasova u Povjerenstvo za izbor člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude imenovani su: Mile Pejić, predsjednik, Nives Tomas, Miro Palac, Daniela Perić i Željka Penava, članovi.