Danas je općinu Grude posjetila savjetnica Državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH gospođa Žana Ćorić.

Na sastanku koji je održan u prostorijama Općine Grude susrela se s načelnikom Ljubom Grizeljem i predsjednicom Općinskog vijeća Frankom Leko.

Između ostalog na sastanku razgovarali su o uspješnoj suradnji Općine Grude i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Načelnik općine Grude Ljubo Grizelj zahvalio se Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH na čelu s Državnim tajnikom Zvonkom Milasom za podršku projektima na području općine Grude.

Nakon sastanaka posjetili su Edukacijsko–rehabilitacijski centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju u Sovićima gdje se završava druga faza radova koja uključuje pregrade, podove, stropove, fasadu, otvore, strojarske instalacije i dr.

Radove je sufinancirao Središnji državni ured za Hrvate izvan RH.

Općina Grude aplicirala je na novi natječaj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kako bi nastavila s završnim radovima, odnosno Fazom III.