Objavljen je Poziv za dostavu ponuda za odabir izvođača radova na izgradnji Južne obilaznice Grude – Izlaz Prispa, spoj kružnog toka na M6 s izgrađenim dijelom obilaznice.

Poziv je objavljen od strane Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 5. lipnja 2022., a ponude se mogu dostaviti do 6. lipnja 2022.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.