Općinsko vijeće Grude održalo je 12. sjednicu 28. travnja 2022. godine. Sjednici je bilo nazočno 25 vijećnika.
Nisu usvojeni prijedlozi Kluba vijećnika HRS-a za dopunu dnevnog reda točkama: Razno i Izmjenu članka 92. Poslovnika o radu Općinskog vijeća za uvođenje video snimanja sjednica te skidanje 14. točke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izricanju mjere zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa za izabrane općinske dužnosnike. Vlado Rašić, SDP BiH, je tražio pojašnjenje redoslijeda točaka dnevnog reda imovinsko-pravne prirode.
Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za”, 4 glasa “protiv” i jednim suzdržanim glasom, usvojen je predloženi dnevni red od 14 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu.
Nakon glasovanja, većinom glasova usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Grude, sa primjedbom Nezavisnog vijećnika Nediljka Pandžića, o broju glasova za određene točke dnevnog reda zbog izlazaka vijećnika tijekom sjednice.
Vijećnička pitanja su postavljali: Miro Palac, HDZ BiH, Jure Pandžić, HDZ BiH, Ivana Prlić, HDZ BiH, Nediljko Pandžić, Nezavisni vijećnik, Zoran Vlašić, HDZ BiH, Vlado Rašić, SDP BiH, Danijela Marijanović, HDZ BiH, Ivan Pandžić, HRS, Ivan Lukenda, HSS BiH, Daniela Perić, HDZ BiH, Ivan Tomić, HSP BiH i Tomislav Bandić, HRS.
Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Izvješće o radu JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u 2021. godini.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Grude“ Grude u 2021. godini usvojeno je sa 20 glasova “za” , 2 glasa “protiv” i jednim suzdržanim glasom.
Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2021. godini usvojeno je 20 glasova “za”, 2 suzdržana glasa i jednim glasom“protiv”.
Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu KD Antun Branko Šimić Grude u 2021. godini.
Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2021. godini sa završnim računom i Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU VRILO Grude u 2021. godini usvojeni su sa 20 glasova “za”, 2 suzdržana glasa i jednim glasom“protiv”.
Financijski plan JU VRILO Grude za 2022. godinu usvojen je sa 20 glasova “za” i 3 suzdržana glasa.
Nakon glasovanja jednoglasno su usvojeni: Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni„“Pogana Vlaka-Poljanice“, Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude i K.o. Donji Mamići i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Grude i K.o. Donji Mamići
Odluka o razrješenju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, iz reda osnivača, jednoglasno su usvojeni.
Nakon glasovanja, sa 18 glasova “za” i 2 glasa “protiv” usvojena je Odluka o izricanju mjere zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa za izabrane općinske dužnosnike.