Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-705/22

Grude, 22. travnja 2022. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  četvrtak 28. travnja 2022. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u 2021. godini,
 4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Grude“ Grude u 2021. godini,
 5. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2021. godini,
 6. Izvješće o radu KD Antun Branko Šimić Grude u 2021. godini,
 7. Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2021. godini:
 8. Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2021. godini sa završnim računom,
 9. Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU VRILO Grude u 2021. godini,
 10. Financijski plan JU VRILO Grude za 2022. godinu,
 11. Prijedlog Odluke  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni„“Pogana Vlaka-Poljanice“,
 12. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude i K.o. Donji Mamići,
 13. Prijedlog Odluke  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Grude i K.o. Donji Mamići,
 14. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude,
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, iz reda osnivača,
 16. Prijedlog Odluke o izricanju mjere zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa za izabrane općinske dužnosnike,

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica

Franka Leko, v.r.