Općinsko vijeće Grude održalo je 11. sjednicu 31. ožujka 2022. godine. Sjednici  je bilo nazočno 23 vijećnika.

Nisu usvojeni prijedlozi za dopunu dnevnog reda Nedjeljka Pandžića, Nezavisnog vijećnika, točkom: Rasprava o sigurnosno-ekonomskoj situaciji u općini Grude i Kluba HRS-a  točkom: Rasprava o usvajanju Pravilnika o prijemu volontera u općini Grude.

Nakon glasovanja, sa 20 glasova “za” i 3 glasa “protiv” usvojen  je predloženi dnevni red od 26 točaka.

Nakon glasovanja, usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Ivan Lukenda, HSS, Nedjeljko Pandžić, Nezavisni vijećnik, Tomislav Bandić, HRS, Vlado Rašić, SDP i Ivan Pandžić, HRS.

Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za” i 3 glasa “protiv”, usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2021. godini.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u 2021. godini usvojeno je sa 19 glasova “za” i 3 glasa “protiv”.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina.

Većinom glasova usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu.

Zaključak o davanju suglasnosti  na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude je jednoglasno usvojen.

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2021. godini je usvojeno sa 20 glasova “za” i 2 suzdržana glasa.

Nakon glasovanja, sa  21 glasom “za” i jednim suzdržanim glasom, usvojeno je Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2021. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno su uvojena Izvješća o radu u 2021 godini: HNK “Grude” Grude, KK “Grude” Grude, HRK “Grude” Grude, Boćarskog kluba Grude i  Društva Grudske mažoretkinje.

Nakon glasovanja, jednoglasno su uvojena Izvješća o radu u 2021 godini: Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude, Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude i HVIDR-e Grude.

Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2021. godini jednoglasno je usvojeno.

Većinom glasova usvojena su Izvješće o radu u 2021. godini: Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, Glazbene škole “Grude” Grude, Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude,  Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići i Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci.

Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2021. godini jednoglasno je usvojeno.