Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-514/22

Grude, 25. ožujka 2022. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  četvrtak  31. ožujka 2022. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2021. godini,
 4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u 2021. godini,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina,
 7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude,
 9. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2021. godini,
 10. Izvješće o radu HNK “Grude” Grude u 2021 godini,
 11. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2021. godini,
 12. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2021. godini,
 13. Izvješće o radu HRK “Grude” Grude u 2021. godini,
 14. Izvješće o radu Boćarskog kluba Grude u 2021. godini,
 15. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2021. godini,
 16. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2021. godini,
 17. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2021.godini,
 18. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude u 2021. godini,
 19. Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2021. godini,
 20. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2021. godini,
 21. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2021. godini,
 22. Izvješće o radu Glazbene škole “Grude” Grude u 2021. godini,
 23. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2021. godini,
 24. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2021. godini,
 25. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2021. godini,
 26. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2021. godini,

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica

Franka Leko, v.r.