U sklopu projekta izgradnje Južne obilaznice Gruda na rotoru Prispa postavljen je prvi sloj asfalta nakon završetka svih pripremih radova, s čime je privedena kraju ugovorena faza radova na rotoru od strane izvođača.

Sukladnu ranijem planu za 2021. godinu odmah slijedi natječajna procedura i izvođenje radova kojima će se objekt rotora spojiti s izgrađenim djelom Južne obilaznice iz smjera Gruda.

Buduća dinamika prema prijedlogu plana rada i financijskog plana za 2022. godinu JP Ceste F BiH d.o.o. uključuje izgradnju kraka rotora u smjeru Ljubuškoga. Na ovom dijelu trase je ranije okončana kompletna procedura izvlaštena zemljišta.

Uz navedeno trenutačno se vode aktivnosti na izvlaštenju zemljišta na zapadnom kraju Južne obilaznice Gruda na lokalitetu Jamine, čime će se stvoriti svi potrebni uvjeti da se Južna obilaznice Gruda završi u kompletu.

Zasluge i zahvale za realizaciju ovog strateškog projekta za općinu Grude pripadaju upravi JP Ceste F BiH d.o.o. na čelu s direktorom Ljubom Pravdićem.