BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude

OPĆINSKI NAČELNIK

Datum: 22. ožujka 2022. godine

 

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA

ZA SUFINANCIRANJE U POLJOPRIVREDI

 

 

Načelnik općine Grude objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz proračuna općine Grude za subvencioniranje troškova nabavke sjemena žitarica, krumpira i mineralnog gnojiva za proljetnu sjetvu na području općine Grude za 2022. godinu.

 

Pravo na subvenciju imaju poljoprivredna gospodarstva, koja su ažurirali podatke za 2022. godinu, s područja općine Grude upisana najkasnije jedan dan prije objave javnog poziva u Registar poljoprivredni gospodarstava RPG i ili u Registar klijenata RK koji se vodi u Službi za gospodarstvo, financije, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude.

 

Subvencija se odnosi na troškove nabavke sjemena žitarica u količini od najmanje 100 kg, troškove nabavke mineralnog gnojiva u količini od najmanje 100 kg i nabavke sjemenskog krumpira u količini od najmanje 50 kg. Od navedena tri uvjeta podnositelj za valjanu prijavu mora ispuniti minimalno jedan uvjet o količini.

 

Javni poziv je otvoren do 5. travnja 2022. godine. Prijave se podnose u Službi za gospodarstvo, financije, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude, ured za poljoprivredu.

 

Iznos sufinanciranja računa za kupovinu sjemena žitarica, krumpira i mineralnog gnojiva će ovisiti o broju pristiglih prijava s tim da Podnositelju prijave može se odobriti maksimalno do 200,00 KM.

 

Dokaz o kupljenom sjemenu žitarica, krompira i mineralnom gnojivu je fiskalni račun (original ili duplikat) izdat na području općine Grude (maksimalno tri (3) računa po stavci).

 

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 039/660-934.

 

 

 

Općinski načelnik

Ljubo Grizelj