U općini Grude u posljednjih nekoliko dana registrirano je preko 20 požara. Većinom su
gorjeli trava, nisko raslinje i šuma, požar je prijetio i stambenim objektima. Javna vatrogasna postrojba Grude zajedno s DVD i mještanima već nekoliko dana su stalno
na terenu u saniranju požarišta.

Upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom. Pozivamo sve na pridržavanje mjera zaštite od požara, i na taj način ćemo najbolje sačuvati materijalne i ljudske potencijale naših vatrogasaca i drugih koji su se angažirali na sanaciji
požarišta.

Posebno skrećemo pozornost građanima da ako neodgovornim ponašanjem izazovu požar
koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u
skladu s Kaznenim zakonom FBiH predviđene visoke i stroge kazne.

Molimo sve građane, da sve eventualne opasnosti za izbijanje požara, kao i podatke o
nastalom požaru odmah dojave Vatrogascima na broj 123, Operativni centar civilne zaštite
na broj 121 ili Policiju na broj 122.

 

Zapovjednik stožera civilne zaštite općine Grude
Ljubo Grizelj