U utorak 8. ožujka 2022. godine s početkom u 10 sati u kinodvorani Grude održat će se Javna rasprava o Nacrtu Urbanističke osnove Regulacijskog plana “Centar Grude”.

Prezentaciju plana održat će Izrađivač plana, „ECOPLAN“  d.o.o. Mostar.

U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na uvid tekstualni i grafički dio s kartografskim privicima.