U utorak 8.ožujka 2022. godine u 10,00 sati u Kino dvorani Grude održat će se prezentacija  Nacrta Urbanističke osnove Regulacijskog plana „Centar Grude“.

Prezentaciju plana održat će Izrađivač plana, „ECOPLAN“  d.o.o. Mostar.

Uvid u Nacrt Urbanističke osnove Regulacijskog plana „Centar Grude“ moguće je izvršiti u dvorani  Općine Grude (montažna zgrada)  od  08.00 do 14.00 sati svakog radnog dana u trajanju od 09.03.2022. godine do 11.04.2022. godine.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11), Općinski  načelnik općine Grude objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU URBANISTIČKE OSNOVE REGULACIJSKOG PLANA „CENTAR GRUDE“

 

  1. Nacrt Urbanističke osnove Regulacijskog plana „Centar Grude“ (dalje: Nacrt Urbanističke osnove) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 09.03.2022. godine do 11.04.2022. godine.
  2. U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

– tekstualni dio i
– grafički dio s kartografskim privicima

  1. Uvid u Nacrt Urbanističke osnove moguće je ostvariti u dvorani Općine Grude (montažna zgrada), od 08,00 do 14,00 sati svakog radnog dana.  Davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je iznijeti putem službene Web stranice općine Grude  na adresi: www. grude.info,  ili  odnosisjavnoscu@grude.info.  Informacije o Nacrtu Urbanističke osnove davat će Koordinacijska grupa  imenovana od strane Općinskog načelnika.
  2. Prezentacija Nacrta Urbanističke osnove zakazana je u utorak 08.03.2022. godine u 10,00 sati u Kino dvorani Grude.
  3. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Nacrtu Urbanističke osnove građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostaviti, putem pisarnice općine Grude, najkasnije do 11.04.2022. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, uz izloženi Nacrt Urbanističke osnove.
  4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  5. Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Općine Grude .

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj

Projektnu dokumentaciju možete pregledati i preuzeti OVDJE.