Općinsko vijeće Grude održalo je 9. sjednicu 17. prosinca 2021. godine. Sjednici  je bilo nazočno 25 vijećnika.

Dnevni red od 16 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu,  dopunjen je sa novom 17. točkom: Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku  za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine.

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a da se točka 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2022. godinu skine sa dnevnog reda odnosno odgodi.

Većinom glasova, sa 22 glasa “za” i 3 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 17 točaka.

Nakon glasovanja, usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Tomislav Bandić, HRS, Vlado Rašić, SDP, Nedjeljko Pandžić, Nezavisni vijećnik i Ivan Pandžić, HRS,

Nakon glasovanja, sa 22 glasa “za”, 2 glasa “protiv” i jednim suzdržanim glasom, usvojen je Rebalans proračuna općine Grude za 2021. godinu.

U raspravi o Proračunu općine Grude za 2022. godinu Klub HRS-a je podnio 4 amandmana, koji nisu prihvaćeni od strane predlagatelja Općinskog načelnika, te nisu usvojeni. Nakon glasovanja,  sa 22 glasa “za” i 3 glasa “protiv”, usvojen je Proračun općine Grude za 2022. godinu.

Većinom glasova, usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2022. godinu.

Odluka o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH usvojena je sa 24 glasa “za” i jednim suzdržanim glasom.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2022. godinu.

Odluka o novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta jednoglasno je usvojena.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu.

Većinom glasova, usvojen je Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je dana naknadna suglasnost na razrješenje Jelene Primorac, v.d. ravnateljice JU VRILO Grude. Nakon glasovanja, sa 21 glasom “za” i 2 suzdržana glasa, dana je naknadna suglasnost na imenovanje Jelene Primorac za ravnateljicu JU VRILO Grude.

Većinom glasova, Ante Kolobarić je razrješen dužnosti Općinskog pravobranitelja, zbog umirovljenja, a Zoran Mikulić imenovan za Općinskog pravobranitelja na mandatno razdoblje od 6 godina.

U Povjerenstvo za izmjenu granica između K.o. Drinovci i K.o. Tihaljina, imenovani su:  Antonela Slišković, predsjednica, Mirjana Bilić, Ivan Lukenda, Jure Pandžić i Mate Vrdoljak, članovi.

Odluka o povjeravanju poslova  Javnoj ustanovi “VRILO” Grude usvojena je većinom glasova.

Nakon glasovanja, sa 22 glasa “za” i jednim suzdržanim glasom usvojen je Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku  za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine.