U petak 03. prosinca načelnik općine Grude Ljubo Grizelj i predsjednica vijeća općine Grude Franka Leko ugostili su ravnateljicu Federalnog zavoda za zapošljavanje Helenu Lončar i ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke Petra Majića.

Tema razgovora bili su programi poticanja zapošljavanja koje sufinancira Federalni zavod za zapošljavanje. Načelnik općine Grude je rekao kako je dosadašnja suradnja s Federalnim zavodom za zapošljavanje bila kvalitetna, zavod je pomogao u realizaciji važnih projekata za Općinu Grude kao što su program Javnih radova i program Pomoć u kući. Ravnateljica je naglasila kako će Federalni zavod za zapošljavanje u idućoj godini izdvojiti više novaca za programe zapošljavanja, proširiti broj programa, predstavila je i dodatnu mjeru koja će se odnositi na sufinanciranje troškova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte, a dosadašnji programi će biti dorađeni.