BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

Zemljišno-knjižni ured

Broj: 063-0- Su-21-000 259

Ljubuški, 05.11.2021. godine

Na temelju člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Ljubuškom

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SP_HUMAC, SP_ KUTAC, SP_ GRAB I SP_MAMIĆI

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Humac, Grab I, Grab II i Donji Mamići po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka zemljišnoknjižnom uredu u Ljubuškom i Grudama u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Ljubuškom, „Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku BiH” i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH.

Uz podnesak je nužno dostaviti dokaze na kojima temeljite svoje pravo na nekretninama.

Osobe koje polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu navedeni rok na osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose jer se prijavom osigurava sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama, dobivanjem rješenja o upisu i provođenjem upisa tog prava u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekt registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom-na adresi Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Ljubuški i odjeljenje Grude (zgrada općine u Grudama), na adresi fra Gabre Grubišića br.4 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adrese:

OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Trg Dr. Franje Tuđmana 2 

88320 Ljubuški

Ili

OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED-odjeljenje Grude

Fra Gabre Grubišića 4 (zgrada Općine u Grudama)

88340 Grude

 

Predsjednica suda

Ankica Čuljak