Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1679/21

Grude, 5. studenoga 2021. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za srijedu 10. studenoga 2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d 

 

  1.  Izvod iz Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude,
  4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude,
  5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju, vrsti i broju Općinskih službi za upravu općine Grude,
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa općine Grude,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt „Izgradnja lokalnog puta u MZ Gorica“,

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

                                                                                             

Predsjednica

Franka Leko, v.r.