Dana 20.10.2021. godine s početkom u 11:00 sati u Kino dvorani u Grudama održat će se prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma) i prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konzultant ECOPLAN d.o.o. Mostar) vezano za projekt izgradnje brze ceste Mostar-Široki Brijeg-Granica Republike Hrvatske

Sukladno navedenom Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavještava i poziva zainteresirane stanovnike općine Grude i sve ostale zainteresirane subjekte na javnu raspravu.

Projekt će implementirati JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar.