Razvojni program Ujedinjenih naroda {UNDP BiH) na području  županije Zapadnohercegovačke započinje sa realizacijom aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom i poslovnom sektoru, te je poduzeće ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar angažirano na izradi Studije energetske efikasnosti stambenih objekata i Analize potrošnje energije u malim i srednjim poduzećima u Zapadnohercegovačkoj   županiji.

UNDP BiH provodi projekt „Dekarbonizacija rezidencijalnog sektora u Bosni i Hercegovini”, koji je osmišljen kao podloga za rješavanje specifičnih rizika i prepreka za ulaganje u energetsku efikasnost u stambenom sektoru. Cilj projekata je identificirati interventne i najefikasnije pakete i modele financiranja u energetsku efikasnost u stambenom i poslovnom sektoru, čime se stvara potencijal za značajnije investicije iz domaćih i međunarodnih izvora. Cilj projekata je prevladavanje brojnih financijskih i nefinancijskih investicijskih barijera što će rezultirati stvaranjem lokalnih investicijskih okvira koji su prilagođeni građanima i koje je moguće replicirati u drugim lokanim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti je izrada Studije energetske efikasnosti stambenog fonda i Analize potrošnje energije u malim i srednjim poduzećima na lokalnim nivou. Studija će omogućiti relevantnim vlastima da uspostave efikasne i djelotvorne mehanizme i politike financiranja.

Izrada Studije energetske efikasnosti stambenih objekata se zasniva na terenskom obilasku individualnih stambenih objekata koji će biti odabrani metodom, slučajnog odabira i predstavljati će reprezentativni uzorak za cjelokupnu županiju.

Prilikom terenskog obilaska naši stručni timovi će sukladno Metodologiji prikupiti podatke o objektima {opći podaci, podaci o građevinskim karakteristikama objekta, strojarski podaci te podatci o trenutnoj potrošnji energije) koji su neophodni za analize i proračunske dijelove Studije na osnovu kojih će se donijeti zaključci o daljnjim koracima.

Molimo vlasnike objekata koji su odabrani metodom slučajnog odabira za suradnju sa timovima koji rade obilazak i pregled objekata.

ZAGREBINSPEKT d.o.o.